zaluzje aluminiowe

Żaluzje wykonane z aluminium bez pokrętła.